Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 專業課程服務學習 > 歷年課程
100學年第2學期
無標題文件


院系所

代號

科目名稱

學分

授課教師

人數

成果報告下載

1

通識
U PGC

2

CE62
00

通識:原住民文化認同  

2

鄭子真

62

 

2

文藝組
UAACA

2

4483
00

民間文學  

2

鄭慈宏

57

下載

3

文學組
UAACL

2A

4483
00

民間文學  

2

陳勁榛

69

 

4

史學系
UAAHS

4

4797
00

口述歷史  

2

陳立文

12

 

5

哲學系
UAAPH

4

1669
00

政治哲學  

2

吳豐維

34

下載

6

英文系
UGAEL

3B

9894
02

英文作文(三)  

2

周敏潔

25

下載

7

法文系
UGAFL

4

6465
00

法語教學法  

2

楊啟嵐

13

下載

8

韓文系
UGAKL

4

1156
01

韓語會話(四)  

2

扈貞煥

28

下載

9

韓文系
UGAKL

4

1156
02

韓語會話(四)  

2

扈貞煥

26

 

10

俄文系
UGARL

4

4614
01

俄國語文實習(四)

1

陳兆麟

16

下載

11

應數系
USSAM

4A

6848
00

幾何學  

3

李明嘉

8

下載

12

大氣系
USSAS

2

9792
00

大氣測計學  

2

曾鴻陽

61

下載

13

化學系
USSCH

2

3856
00

環境化學  

2

陳永祺

58

 

14

法學組
ULCLW

4B

D527
00

民法案例演練(二)

2

許惠峰

28

 

15

政治系
UYAPS

4

9425
00

政治實習(二)  

2

楊泰順

10

下載

16

社福系
UYDSW

3A

4392
00

社區工作

3

邱貴玲

59

下載

17

社福系
UYDSW

3B

4392
00

社區工作  

3

洪明皇

63

下載

18

行管系
UYLCM

2A

F498
00

官僚制度  

2

陳潁

33

下載

19

人力組
UYLRH

3

F568
00

人力資源與服務學習

2

李健鴻

54

下載

20

勞資組
UYLRL

3

F567
00

勞資關係與服務學習

2

謝棋楠

36

 

21

資工系
UENCI

4A

D622
00

網路攻擊技術與行為分析  

3

蔡昌隆

74

 

22

會計系
UBBAC

4B

F589
00

會計服務學習  

2

羅曼菱

16

下載

23

企管系
UBBBA

3B

4323
00

生產與作業管理  

3

楊和炳

82

下載

24

財金系
UBBBF

2C

2715
00

個人財務計劃  

2

洪瑞成

102

下載

25

國貿系
UBBIT

4A

F020
00

服務業行銷與實習

2

吳岱樺

22

 

26

觀光系
UBBTO

3B

C005
00

生態解說  

2

盧堅富

22

下載

27

廣告系
UJADV

2A

D178
00

公益廣告  

2

鈕則勳

59

下載

28

大傳系
UJDMC

3A

F433
00

非營利組織傳播企劃與執行  

3

朱灼文

80

下載

29

新聞系
UJJOU

3A

7578
00

新聞英文(二)  

2

江淑琳

47

 

30

資傳系
UJUIC

3A

D320
00

影像空間與訊息再現  

2

吳嘉寶

18

 

31

國樂系
UMACM

2

A863
00

音樂劇場  

2

王小尹

15

下載

32

音樂系
UMDOM

2

1327
01

室內樂  

2

段富軒

20

下載

33

音樂系
UMDOM

3

1325
00

歌劇  

1

柴寶琳

7 / 17

 

34

戲劇系
UMDTA

3

4148
00

紀錄片製作  

2

井迎兆

16

 

35

舞蹈系
UMSPD

2

1476
00

現代舞(四)  

1

蘇安莉

26

下載

36

國術系
UPCMA

4

C819
00

國術館經營與管理

2

楊正隆

21

下載

37

心輔系
UPUCP

4

A358
01

諮商實習  

2

王孟心

30

下載

38

心輔系
UPUCP

4

A358
02

諮商實習  

2

蔡美香

30

下載

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼